Vi lär oss att gå, att tala och att tänka tillsammans med de som står oss nära. Vi fångar upp stämningar hos varandra. I mångt och mycket är vi våra relationer. Inom existentiell psykologi beskrivs det här med begreppet medvaro: vi är relaterande varelser. Därför kan vi säga att Anders är ensam men det vore absurt att säga att en hammare är ensam. Psykoterapi handlar ofta om medvaro. Vi inser att vi behandlar oss själva som andra behandlat oss. Att må bättre innebär ofta att hitta nya sätt att förhålla sig såväl gentemot sig själv som mot andra människor. Medvaro är också namnet på den verksamhet där jag, Richard von Plauen, erbjuder psykoterapi. Nedan följer något kortfattat om psykoterapi och om mig.Descartes skrev att när vi tappat bort oss i en skog ska vi med bestämdhet följa samma riktning hela tiden. Genom att fortsätta längs en rak linje i stället för att irra runt i cirklar kommer vi till slut ur skogen. När det gäller vilsenheten inför vår ångest eller vår nedstämdhet är dock frågan om det inte är en annan beslutsamhet som krävs. Det tycks vara så att det mod vi behöver är att möta våra inre tillstånd i stället för att undvika dem. Först då kan något positivt hända. Målet för en psykoterapi med mig är att personen som går i den blir så inkännande gentemot sig själv att svårigheterna till slut hanteras på egen hand. Då behövs jag inte längre.

 

Jag har en bakgrund som filosofilärare och telekomentreprenör. Från filosofin har jag med mig det existentiella perspektivet - vi vill känna att vår tillvaro är meningsfull. Filosofin ger också en mottaglighet för att konkurrerande skolbildningar som den behavioristiska och psykodynamiska bär på varsitt mått av sanning. Som psykolog har jag varit verksam inom vuxenpsykiatri, barnpsykiatri och skolpsykologi. Jag är legitimerad och finns därmed registrerad på psykologiguiden. Jag har jobbat med psykoterapi i olika format sedan 2016. Ursprungligen var jag inriktad på KBT. Sedan tre år tillbaka har jag vidareutbildat mig inom en psykodynamisk behandlingsmetod. Den kallas ISTDP och gör det möjligt att få kontakt med våra djupare känslor.  


Jag tar emot på en mottagning i centrala Stockholm eller via videolänk. Jag nås på info@medvaro.se eller 070-88 54 200. Du är välkommen att höra av dig!

KONTAKT

Medvaro.se Psykoterapi på svenska och franska